Toegankelijke webcontent

Web Content Accessibility Guidelines (WCAG)

Een website die is gemaakt volgens de Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) kan ook door mensen met een door beperking worden ‘gelezen’. Ongeveer 15% van de mensen heeft een beperking. Die mogen we zeker niet uitsluiten!

Vanaf 2025 is een toegankelijke website verplicht voor overheden, webshops en zakelijke dienstverlening.

In 2025 gaat de European Accessibility Act (EAA) in. Deze wet digitale toegankelijkheid verplicht organisaties en bedrijven om hun diensten digitaal toegankelijk te maken. Dit betekent concreet dat heel veel websites moeten gaan voldoen aan de toegankelijkheidsrichtlijnen (WCAG AA)

De richtlijnen gebaseerd op 4 principes

  1. Waarneembaar
  2. Bedienbaar
  3. Begrijpelijk
  4. Robuust

Door de focus te leggen op principes, en niet op technologie, benadrukt het W3C de noodzaak om te blijven nadenken over de verschillende manieren waarop mensen omgaan met webcontent.

Een goede website houdt rekening met mensen die bijvoorbeeld:

  • een toetsenbord gebruiken in plaats van een muis;
  • voorleessoftware of een brailleleesregel gebruiken om content tot zich te nemen;
  • de standaard browserinstellingen veranderen om de content leesbaarder te maken.

Taakgerichte content

Goede content is relevante content. Dat betekent vooral: heel veel niet doen op je site. Goede content is ook: content die voor iedereen makkelijk is om te gebruiken en die vindbaar is in zoekmachines.

Mensen zoeken niet zomaar naar informatie, maar hebben een taak (of een vraag) waarvoor ze op de site zijn.