Rapport, brochure of nieuwsbrief

Een rapport, brochure of een nieuwsbrief wordt steeds vaker digitaal gelezen. Als een rapport ook wordt geprint en ingebonden zijn er ineens heel veel aspecten om rekening mee te houden.

Digitaal én print

Vaak is de mooiste oplossing om twee versies te maken. Lezen op een beeldscherm stelt andere eisen aan de tekst dan lezen vanaf papier. Natuurlijk in Stijl zorgt ervoor dat beide aantrekkelijk en toegankelijk zijn. De digitale én de geprinte tekst.

Kies je voor digitaal met slechts een paar afdrukken? Dan is een A4 formaat niet altijd de beste oplossing.”

Inclusieve pdf

Om een rapport ook voor mensen met een handicap goed leesbaar te maken zijn er een aantal extra stappen nodig.

Een paar belangrijke zaken om de pdf goed leesbaar te maken mensen die gebruik maken van voorlees software:

  • Een bestandstitel en samenvatting mogen niet ontbreken en zijn logisch.
  • De leesvolgorde van in de pdf is niet altijd hetzelfde als wat we zien, maar hoort logisch te zijn.
  • De koppen worden in de juiste structuur gecodeerd om snel door het rapport te kunnen ‘bladeren’ en niet alles als een brei achter elkaar te moeten lezen.
  • Belangrijke afbeeldingen worden uitgelegd in zogenaamde alt-tekst.
  • Tabellen worden correct gecodeerd, zoals op een website.

Voor slechtzienden en mensen met een andere beperking zijn er weer andere punten van belang zoals:

  • Kleuren hebben een goed contrast.
  • Letters zijn voldoende groot en zonder ornamenenten.
  • Eenvoudig taalgebruik.

rapport voorbeeld

Digitale publicatie met beperkte oplage

Door een ander formaat te kiezen dan een staand A4 formaat, kan print en digitaal in één opmaak. Een pagina met een liggend formaat kan in een geheel op een beeldscherm.

Optimaal toegankelijk

Nadeel van een pdf blijft natuurlijk dat de informatie niet goed leesbaar is op een mobieltje. Als de papieren informatie op alle beeldschermen toegankelijk moet zijn dan is een website soms de beste oplossing.

WCAG 2 standaard voor digitaal toegankelijke informatie

In 2022 heb ik een cursus gevolgd om een pdf zo te kunnen maken dat deze voldoet aan de WCAG richtlijnen (rijksoverheid).